Avis de non-responsabilité


Deze website wordt onderhouden door LeaseBroker. Alle rechten voorbehouden.

Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Leasebroker.be. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen van producten afwijken. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden. Om de privacy van onze klanten te beschermen, zijn sommige afbeeldingen en namen vervangen. Lease-broker.com is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site. Leasebroker.be behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, specificaties en voorraadsamenstelling. Eventuele aanbiedingen op de website zijn geldig tot een bepaalde einddatum en onder voorbehoud van bevestiging.

De afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. Leasebroker.be is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

E-mail: info@lease-broker.com.

Déclaration de confidentialité

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Leasebroker van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Leasebroker zorg dragen voor uw gegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 september 2022.

ROLLEN VAN LEASEBROKER
Leasebroker is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Leasebroker.
Leasebroker zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

ACTIVITEITEN VAN LEASEBROKER
LeaseBroker fournit la solution de financement personnalisée idéale pour le client, pour son matériel roulant et ses machines.

SITE WEB - COOKIES - MÉDIAS SOCIAUX - MARKETING
Leasebroker beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, events.

Cookies

Que sont les cookies ?
Leasebroker gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Il existe différents types de cookies, répartis selon leur origine, leur fonction et leur durée de vie.

Leasebroker gebruikt cookies om:
- Améliorer l'utilisation et les fonctionnalités de ses sites web et de ses applications ;
- Analyser la manière dont les utilisateurs utilisent nos sites web et nos apps et établir des statistiques ;
- Montrer aux utilisateurs de nos sites web et apps des informations et des publicités personnalisées.

Par exemple, en tant que visiteur de nos sites web, vous pouvez être identifié lors de votre prochaine visite, et nous pouvons améliorer la facilité d'utilisation en adaptant mieux nos sites web à vos besoins et préférences. Les cookies peuvent également être utilisés pour personnaliser le contenu ou la publicité d'un site web.

Cookies kunnen zowel door Leasebroker als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

2. Quels types de cookies utilisons-nous ?
Cookies nécessaires : ces cookies vous permettent de naviguer sur nos sites web et apps et d'utiliser leurs fonctionnalités.
Cookies fonctionnels : ces types de cookies facilitent le fonctionnement de nos sites web et de nos apps et offrent une expérience de navigation personnalisée en mémorisant, par exemple, les noms de connexion, les mots de passe et les préférences - comme les paramètres linguistiques.
Cookies de performance : ces cookies collectent des données sur l'utilisation de nos sites web et de nos apps, telles que le nombre de visiteurs, quelles sont les pages web populaires et le temps que les utilisateurs passent sur une page web particulière. Sur la base du comportement de nos utilisateurs, nous pouvons améliorer nos sites web et nos apps et optimiser et personnaliser l'expérience utilisateur. Nous utilisons également des cookies tiers tels que :
Google Analytics : assure la collecte de données anonymes sur l'utilisation de notre site web et la compilation de statistiques sur les visiteurs. Vous trouverez plus d'informations sur la manière dont Google utilise vos données à l'adresse suivante : https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
Advertentiecookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google AdWords) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor Leasebroker diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.

3. Gestion des cookies
Vous pouvez à tout moment, via les paramètres de votre navigateur (généralement sous "Aide" ou "Options Internet"), désactiver ou supprimer tous les cookies installés sur votre ordinateur ou votre terminal mobile. Chaque type de navigateur possède ses propres paramètres de gestion des cookies. Vous pouvez trouver ces informations sur le site web du navigateur que vous utilisez. Des informations plus générales sur la gestion des cookies sont disponibles à l'adresse http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. En outre, le site http://www.youronlinechoices.com/ vous permet de choisir les entreprises dont vous ne souhaitez plus recevoir de cookies.
Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Leasebroker websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

Médias sociaux

Leasebroker beschikt over een bedrijfspagina op LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze worden gebruikt voor business2business communicatie. Als betrokkene bent u vrij om Leasebroker wel of niet te volgen via deze social media.

Bulletins d'information
Leasebroker gebruikt eveneens regelmatig nieuwsbrieven om u te informeren over onze diensten, deze informatie is gebaseerd op regio/bedrijf met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Indien u via onze website inschrijft dan worden uw contactgegevens (zie verder) tevens opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten onder dezelfde grondslag. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven, in dat geval ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM-toepassing zodat we nog steeds andere diensten kunnen blijven verzorgen. Indien u dit niet wenst dan kan u ons dit laten weten via de contact informatie verder vermeld in deze verklaring.

QUELLES SONT LES DONNÉES COLLECTÉES ?
Nous recevons et traitons les données des entreprises/fournisseurs/partenaires/sous-traitants etc. et de leurs employés dans le cadre d'une coopération ou d'une future coopération (prospection).
Via onze website (contact pagina) kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Leasebroker.

Ces données relèvent de la catégorie "Données d'identification générales" et comprennent :
- Entreprise
- Données d'adresse (rue, numéro, code postal, ville)
- Numéro d'entreprise
- Adresse électronique
- Numéro de téléphone fixe ou mobile

Dans le cadre de nos activités, nous recueillons également des données requises par la loi.

POURQUOI COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Toutes les données personnelles ne sont utilisées que pour nos opérations commerciales standard et l'exercice de nos services. Conformément au GDPR, cela correspond à une " coopération contractuelle " et à un " intérêt légitime du responsable du traitement ".

Les données d'identification générale sont utilisées, entre autres, pour :
- Contacts professionnels par téléphone, téléphone portable, courriel, etc.
- Service à votre entreprise et à vos employés
- Bulletins d'information et informations concernant nos services et événements
- Activités de marketing

COMMENT COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Cela peut se faire de différentes manières, notamment :
- Contact personnel/téléphone/courriel
- Formulaires de contact sur notre site web
- Contacts lors d'événements (de mise en réseau)

COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES SERONT-ELLES CONSERVÉES ?
Tant que la coopération est en place et n'a pas été résiliée par l'une ou l'autre des parties, les données personnelles seront conservées. Après la fin de la coopération, les données personnelles seront conservées pendant sept ans. En tant que personne concernée, vous pouvez demander expressément qu'elles soient supprimées plus tôt sans violer les délais de conservation légaux.

TRANSFERT À DES TIERS
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Leasebroker.
Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Leasebroker. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

TRAITEMENT MINIMAL DES DONNÉES
Les données personnelles que nous collectons sont adéquates et pertinentes pour nos objectifs. Nous limitons notre collecte de vos données personnelles au minimum nécessaire aux fins pour lesquelles nous traitons les données personnelles.

Traitement automatique et profilage

Leasebroker doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

COMMENT SÉCURISONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité de vos données personnelles.

Sur le plan organisationnel, nous disposons d'une politique détaillée en matière de sécurité des informations, d'un plan d'action correspondant, d'une déclaration de confidentialité et de responsabilités et pouvoirs clairs. Les processus et procédures nécessaires sont également en place pour mettre en œuvre et contrôler cette politique de manière optimale.

QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ?
En tant que personne concernée, vous avez plusieurs droits ; ceux-ci sont énumérés dans le GDPR et comprennent notamment
- Droit d'accès aux données
- Droit de modifier les données
- Droit à l'effacement des données
- Droit de transférer des données
- Droit d'opposition
- Droit à la limitation du traitement
- GDPR - Chapitre III - Droits de la personne concernée

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: info@lease-broker.com.

COORDONNÉES
Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Leasebroker. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE: Leasebroker (BE0728 462 179)

Leasebroker bv
Dekenijstraat 26
9930 Lievegem
info@lease-broker.com

Als u het niet eens bent met de manier waarop Leasebroker uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be